Monday, April 5, 2010

Wanita: Status Sosial & Undang-undang Islam

Wanita: Status Sosial & Undang-undang Islam menyingkap hujah dan pendapat daripada ulama terdahulu dan kotemporari berkenaan kedudukan wanita dari kaca mata Islam. Seterusnya menjelaskan menjelaskan status wanita dalam perundangan Islam dan perlaksanaan hukum TUHAN ke atas mereka seperti yang termaktub secara terang di dlam wahyu-NYA iaitu al-Quran dan al-Sunnah.

Penulis: Prof. Madya Datin Paizah Hj. Ismail
Harga: RM10.00 (SM) / RM13.00 (SS)
Muka surat: 240

No comments: