Tuesday, April 6, 2010

Fatwa Haji, Umrah dan Ziarah

Ibadat haji merupakan Rukun Islam kelima dan wajib ditunaikan oleh mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Dalam menjalani ibadat ini, pastinya kita tidak terlepas daripada pelbagai kemusykilan berkenaan perbuatan-perbuatan yang dilakukan.

Justeru, buku ini
merupakan himpunan soalan dan jawapan serta kemusykilan yang dihadapi sepanjang tempoh mengerjakan ibadat haji, umrah dan ziarah. Setiap penerangan disertakan dengan dalil-dalil daripada al-Quran, hadis, kata-kata para sahabat, tabiin, tabi tabiin serta para ulama yang masyhur di kalangan umat Islam.


Selenggaraan: Sakinah Ariff Johor
Harga:RM18.00 (SM) / RM21.00 (SS)
Muka surat: 400

No comments: