Wednesday, April 7, 2010

Kemusykilan Hukum

Tidak dinafikan bahawa peredaran zaman banyak memberi kesan kepada timbulnya persoalan semasa yang membimbangkan. Namun, umat Islam tidak boleh membiarkan diri terbelenggu dengan pelbagai persoalan tanpa jawapan yang pasti.

Buku ini diterbitkan bagi menjawab segala persoalan tersebut yang mencakupi perkara-perkara berkenaan tauhid, fikah, adab dan akhlak serta umum. Diharapkan agar buku ini dapat meleraikan segala kebuntuan yang dihadapi.

Selenggaraan: Abu Ruwais al-Syubrawi
harga: RM14.00 (SM) / RM17.00 (SS)
Muka surat: 320

No comments: