Monday, April 5, 2010

Kembara Seorang Hamba

Karya Dato' Shahnon Ahmad ini adalah monolog diri yang disampaikan secara berkesan tentang sahsiah manusia ranjau duniawi. Penuh dengan emosi....

Sesungguhnya al-Quran diungkap dari rohani yang luhur, diluah melalui jasmani yang ter­zahir. Namun, sejauh mana pula ke­cintaan diri terhadap keagung­an yang terkandung? Jika ia sebagai al-huda, mengapa masih ada jiwa yang terpalit seribu noda? Apakah keegoan menjadi ke­engganan diri me­nerima ketelusannya? Atau titisan nafsu duniawi yang mem­belenggu?

Kembara Seorang Hamba merupakan soliloquy iaitu monolog diri yang di­sampaikan dengan jelas dan berkesan tentang sahsiah manusia dalam ranjau duniawi. Mengguna­kan pen­dekatan al-Quran sebagai wadah pe­nyucian jiwa dan menjadikan pengisiannya sebagai benteng yang utuh untuk merasai kasih sayang-NYA yang tiada bersyarat! Hayatilah...

Penulis: Dato' Shahnon Ahmad
Harga: RM15.00 (SM) / RM18.00 (SS)
Muka surat: 320

No comments: