Tuesday, April 6, 2010

Fatwa Iman

Keislaman seseorang itu boleh dilihat daripada amalan dan perbuatannya seperti lafaz syahadah, bersolat, berpuasa, berzakat dan mengerjakan haji. Namun, sama ada dia beriman atau tidak, muslim lain tidak dapat memastikannya. Ini kerana, keimanan amat berkait rapat dengan pegangan seseorang. Ia boleh bertambah dan juga berkurangan. Agar keimanan seseorang sentiasa bertambah, kefahaman mengenai konsep keimanan itu sendiri mesti dihayati.

Naskah ini merupakan himpunan soalan dan jawapan berhubung persoalan yang sering timbul dalam keenam-enam Rukun Iman. Ia juga menjelaskan perkara yang perlu dipegang dan ditinggalkan oleh setiap muslim. Juga penerangan mengenai perkara-perkara yang perlu dijaga untuk mempertahankan keimanan. Dalil-dalil daripada al-Quran, hadis, tabiin, tabi tabiin serta ulama muktabar disertakan agar para pembaca berpegang padanya dengan penuh keyakinan...


Selenggaraan: Sakinah Ariff Johor
Harga: RM18.00 (SM) / RM21.00 (SS)
Muka surat: 448

No comments: