Tuesday, April 6, 2010

Fatwa Adab

Fatwa Adab ini menghimpunkan fatwa-fatwa adab daripada tiga ulama besar di Arab Saudi. Walau bagaimanapun, seluruh fatwa-fatwa yang terhimpun di dalam buku ini adalah pendapat dan ijtihad ketiga-tiga ulama tersebut dan bukanlah berbentuk tetap. Bahkan, ia lebih kepada penambahan ilmu pengetahuan tentang kepelbagaian fatwa mengenai adab. Ia menghimpunkan adab-adab seperti ibu bapa, pergaulan, aurat, perkahwinan dan bersalaman ada diterangkan di dalam buku ini.

Selenggaraan: Syahrul Noor Saidin
Harga: RM18.00 (SM) / RM21.00 (SS)
Muka surat: 448


No comments: