Wednesday, April 7, 2010

Aliran Dakwah di Malaysia

Buku ini menghuraikan sejarah dan pemikiran aliran-aliran tajdid dengan aliran tradisional di Malaysia. Ia mengupas sejarah gerakan tajdid agama yang bermula pada zaman klasik, moden dan akhirnya di Malaysia.Antara tokoh yang dibincangkan ialah Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hamid al-Ghazali, Ibnu Taymiyah, Syah Waliullah al-Dihlawi, Muhammad ibn Abdul Wahhab, Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Buku ini juga menyentuh tentang permikiran islah di Malaysia dan seterusnya gerakan tajdid di Perlis.


Penulis: Dr. Abdul Rahmad Hj. Abdullah
Harga: RM13.00 (SM) / RM16.00 (SS)
Muka surat: 352
No comments: