Monday, June 28, 2010

PROMO SPM - HEBATNYA BULAN ISLAM DI TV1

MOHD YAAKUB BIN MOHD YUNUS dilahirkan di Bentong, Pahang Darul Makmur pada tahun 1973 tetapi dibesarkan di Ipoh, Perak Darul Ridzuan. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Kebangsaan Anderson, Ipoh dan kemudian melanjutkan pelajarannya di Kuliyyah Sains Kemanusiaan dan Ilmu Wahyu & Warisan Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Pengkhususan beliau adalah dalam bidang Organizational Communication. Beliau pernah menjawat jawatan Presiden bagi Forum Pelajar-Pelajar Komunikasi UIAM dan juga telah terpilih sebagai pelajar terbaik keseluruhan bagi Jabatan Komunikasi UIAM pada tahun 1997. Alhamdulillah kini beliau berupaya menulis beberapa buah buku, membentang kertas kerja di seminar serta forum, menyumbang artikel di majalah-majalah serta akhbar-akhbar di dalam rangka untuk melakukan amar ma’ruf (mengajak ke arah kebaikkan) dan nahi mungkar (menjauhkan dari perkara yang bertentangan dengan syarak). Beliau pada masa ini bertugas di Bahagian Perbankan Perusahaan, Affin Bank Berhad.

No comments: