Thursday, May 27, 2010

Zakat

Zakat adalah salah satu daripada Rukun Islam. Pemerintah berhak mengenakan hukuman kepada individu muslim yang ingkar membayar zakat. Sedangkan Rasulullah sendiri telah memberi amaran keras kepada sesiapa yang enggan melaksanakannya.

Antara kandungan menarik:
* Kadar nisab dan haul
* Perkara yang wajib dizakatkan
* Syarat wajib zakat
* Golongan penerima zakat
* Zakat fitrah
* Zakat pelabur saham
* Zakat keuntungan
* Zakat perniagaan
* Zakat emas, perak dan barang berharga
* Zakat simpanan, pendapatan dan bonus
* Zakat harta
* Zakat pinjaman, sewaan dan hutang
* Sedekah
* Persoalan umum lain


Selenggaraan: Abu Ruwais al-Syubrawi
Harga: RM18.00 (SM) / RM21.00 (SS)
Halaman: 416
ISBN: 9789678603201

No comments: