Monday, November 22, 2010

KHAZANAH CINTA ILAHI DI PASARAN SEKARANG!

Dapatkah buku terbaru keluaran Grup Buku Karangraf - Karya Bestari. Buku yang menarik untuk di baca dan dijadikan panduan bagi mencintai ALLAH.

KHAZANAH CINTA ILAHI
Dr. Rushdi Ramli
RM14.00 292 halaman
ISBN: 978-967-86-0359-1
KATEGORI: AD-DEEN

Imam Shaykh al-Islam Taqiyuddin Ahmad Ibn Taymiyyah (1263-1328M), seorang mujtahid yang lahir sebagai penyelesai masalah umat. Hadir berbekalkan keimanan yang jitu dan ketajaman akal fikiran, kewibawaan beliau tidak mampu diganggu gugat.

Bukti kebijaksanaan termaktub pada himpunan fatwa-fatwa di dalam karya besar beliau yang bertajuk Majmu` Fatawa Shaykh al-Islam Ahmad Ibn Taymiyyah.

Secara umum, Khazanah Cinta ILAHI merupakan terjemahan ringkas sebahagian daripada ijtihad-ijtihad beliau. Naskhah ini mendedahkan kepada kita cara terbaik untuk meraih cinta ALLAH melalui proses penyucian jiwa (tazkiyah al-nafs) yang digarap daripada wahyu-NYA.

Kekaburan mengenai falsafah ibadat dalam Islam, persoalan tasawuf, isu-isu tarekat serta amalan ahli sufi, menjadikan buku ini dilihat sebagai ‘cahaya penyuluh’ untuk kita memahami dengan lebih jelas dan mendalam apa yang dikatakan sebagai cara terbaik lagi sempurna bagi mencapai kasih-NYA. Marilah kita bersama-sama menghayati pemikiran beliau ini. Ambillah manfaat daripadanya...


ANTARA KANDUNGAN MENARIK:

• Hukum Meninggalkan Amalan Soleh yang Disyariatkan Kerana Takut Dikatakan Riak
• Golongan Ahli Sufi dan Ahli Tarekat yang Melampau Lagi Tersasar
• Dua Tanda Nyata Orang yang Benar-benar Mencintai-NYA
• Kaedah Berzikir Terbaik Menurut Imam Ahmad Ibn Taymiyyah
• Kedudukan ‘Ledakan Kerohanian yang Keterlaluan’ Dalam Konteks Dosa dan Pahala
• Antara Amalan Hati dan Ibadat Lahiriah.
Manakah yang Lebih Wajib dan Perlu Diutamakan?

No comments: